Headerbild

Vårmöte 4 Maj

2022-04-26 i Allmänt

KALLELSE OCH DAGORDNING TILL VÅRMÖTE
2022-05-04 klockan 18,30


1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Förslag till dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Årsmötesprotokoll 2022
6. Rapporter
*Ordföranden
*Kassören
*Kappseglingsutskottet
*Arbetsgrupperna
*Hamnkaptenen
*Varvschefen
*Klubbmästaren
7. Val av vakanta platser från årsmötet.
Val av kassör (fyllnadsval 1 år.) Förslag Bo Johansson
-:- ordförande för 2 år. Förslag Jan Lindblom
-:- valberedning 3 st för 1 år. Föreslås på mötet
-:- två justeringsmän
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande