Headerbild

Höstmöte

2021-09-16 i Allmänt

Tid för Höstmöte

Onsdag 20 Oktober 18:30

AGENDA:

HÖST-MÖTE MOTALA SEGELKLUBB 2021-10-20

1. Mötets Öppnande kl.18,30
2. Godkännande av Dagordning
3. Information om utförda arbeten
Ingemar-varvschef
Lalla-hamnkapten
4. Verksamheter inom MSK-
Ställplats Husbilar rapport Jan Cederborg
5. Kassören Sven Falk
6. Sommarens Seglingar , Brodd , Öberg
7. Klubbmästaren Aniica
8. Övriga Frågor
9. Mötets Avslutande


Förtäring