Headerbild

Om oss

Välkommen till Motala Segelklubb!

Motala Segelklubb bildades den 25 maj 1895 som ideell förening. 1927 bildades även den ekonomiska föreningen, Motala Segelklubb u.p.a. Dess ändamål är att stå som lagfaren ägare till klubbens fastigheter. Motala Segelklubb u.p.a. har egna stadgar. Klubben har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen för båtsporten, samt verka för god sjösäkerhet och en sund utveckling av båtsporten, arrangera kappseglingar, bedriva hamn, varvs och båtförvaring för klubbens medlemmar.

 

Läs mer om klubben i Jubileumsboken.