Headerbild

Styrelse och funktionärer

Ordförande

Jan Lindblom

m: 
e-mail:
ordforande@motalasegelklubb.se

Vice Ordförande


Björn Lissman

m: 
e-mail:

Kassör

Bo Johansson

m:
e-mail:
kassor@motalasegelklubb.se

Vice kassör

Benny Waldner

e-mail:  

Sekreterare

Lars Wallgren

m: 
e-mail:
sekreterare@motalasegelklubb.se

Vice sekreterare

Jan Cederborg



e-mail: 

  

Varvschef

Ingemar Andersson

e-mail: varvschef@motalasegelklubb.se

Hamnkapten

Vakant

e-mail: hamnkapten@motalasegelklubb.se
m: 


 

Klubbmästare

Nicklas Hjert

m:
e-mail:
klubbmastare@motalasegelklubb.se

Seglingsnämndens
ordförande

 Anders Jarl

m: 
e-mail:

 

 


Suppleant

Annika Rosander

 

Suppleant &

  Webmaster

Vakant

e-mail: webmaster@motalasegelklubb.se

Valberedning



 

Festkommitté

Niklas Hjert
Jerry Karlen
Vakant
 

e-mail: festkommite@motalasegelklubb.se

Revisorer

Ulf Laurent
Roger Tapper

 

Rev.suppleant

Oscar Rosander

 

Fotoalbum

Bertil Gustavsson

 

Mätningsman

Vakant

 

Info

IT

Ställplats

 

 


e-mail: info@motalasegelklubb.se

e-mail:

it@motalasegelklubb.se



e-mail: husbil@motalasegelklubb.se