Headerbild

Styrelse och funktionärer

Ordförande

Kristian Jensen

m: 
e-mail: ordforande@motalasegelklubb.se

Vice Ordförande

Olle Jägerström

m: 
e-mail:

Kassör

Bo Johansson

m:
e-mail: kassor@motalasegelklubb.se

Vice kassör

Mikael Trieb

e-mail:  it@motalasegelklubb.se

Sekreterare

Karin Käverö

m: 
e-mail: sekreterare@motalasegelklubb.se

Vice sekreterare

Magnus Lindberg


 

  

Varvschef

Ingemar Andersson

e-mail: varvschef@motalasegelklubb.se

Hamnkapten

Daniel Jonsson

e-mail: hamnkapten@motalasegelklubb.se
m: 


 

Klubbmästare

Nicklas Hjert

m:
e-mail: klubbmastare@motalasegelklubb.se

Seglingsnämndens
ordförande

Jan Lindblom

e-mail: webmaster@motalasegelklubb.se

Suppleanter

Arne Persson

Anders Jarl

 

Suppleant

Roger Larsson

Valberedning


Festkommitté

Roger Galian
Ann-Mari Wiktorsson
Jenny Edholm

e-mail: festkommite@motalasegelklubb.se

Revisorer

Ulf Laurent
Roger Tapper

 

Rev.suppleant

Oscar Rosander

 

Fotoalbum

Bertil Gustavsson

 

Mätningsman

Vakant

 

Info

IT Ställplats

 

 


e-mail: info@motalasegelklubb.se

e-mail: it@motalasegelklubb.se


e-mail: husbil@motalasegelklubb.se